รศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletนักวิทยาศาสตร์ BIM100
bulletวัฒนชีวา MyLife100
bulletศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย
bulletประโยชน์ของน้ำมังคุด
bulletความร่วมมือของนักวิจัย BIM100
bulletการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ "ผู้ป่วยมะเร็ง"
bulletสัมภาษณ์ผู้ทาน BIM100
bulletบทสัมภาษณ์นักวิจัย รศ. ดร. ภญ. อำไพ ปั้นทอง
bulletพลังแห่งภูมิสมดุล
bulletภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids)
bulletผลของ Bim100 ต่อ มะเร็ง
bulletเบาหวาน
bulletข้อเข่าเสื่อม/ปวดเข่า
bulletกรดไหลย้อน
bulletโรคกระเพาะอาหาร
bulletวุ้นตาเสื่อม
bulletโรคสะเก็ดเงิน/เรื้อนกวาง
bulletSLE / แพ้ภูมิตัวเอง
bulletผื่นแพ้คันที่ผิวหนัง
bulletซีส เนื้องอก
bulletริดสีดวงทวาร
bulletไมเกรน / ปวดหัว
bulletภูมิแพ้
bulletหอบหืด / ไซนัส
bulletรูมาตอยด์
bulletเก๊าท์
bulletไฮเปอร์ไทรอยด์ (เป็นพิษ)
bulletไฮโปไทรอยด์
bulletน้ำในหูไม่เท่ากัน / บ้านหมุน
bulletปัญหาอื่น ๆ
dot
dot 

ชื่อ

ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา

2519 ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2531 Dr. sc. hum จุลชีววิทยา University of Heidelberg, FR. Germany
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Medical and General Mycology,
 • Antimicrobial Susceptibility Testing
 • Antimicrobial Activities of Natural Products
   

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

 1. Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
 2. การแยก การจำแนก ฤทธิ์ทางชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของราเอนโดไฟท์ในภาคใต้ ของประเทศไทย
 3. Molecular characteristics of multiple antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from diarrhoeal pigs and retail pork
 4. การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ ของไทย
 5. การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยา และฤทธิ์ทาง ชีวภาพของสารที่ราสร้าง
 6. Effect of medicinal plant extracts on microorganisms causing opportunistic infections in AIDS patients
 7. Antimicrobial activity of some Thai medicinal plant extracts against Helicobacter pylori
 8. Antimicrobial activity of extracts from Cassia sp.
 9. Biodiversity of aquatic hyphomycetes at Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary
 10. Biodiversity of macrofungi in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathivart
 11. Study of plant crude extracts for control of chilli anthracnose

ผลงานทางวิชาการ

 1. Phongpaichit, S., Kummee, S., Niltat, L. and Itarat, A. 2007.
  Antimicrobial activity of oil from the root of Cinnamomum porrectum. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29 (Suppl.1):11-16.
 2. Phongpaichit, S., Liamthong, S., Mathew, A, G. and Chethanond, U. 2007. Prevalence of class 1 integrons in commensal Escherichia coli from pigs and pig farmers in Thailand. J. Food Prot. 70:292-299.
 3. Pancharoen, O., Petveroj, S. and Phongpaichit, S. 2007.
  Rotenoids from the flowers of Millettia brandisiana. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29:151-156.
 4. Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. 2006. Antimicrobial activity in cultures of endophytic fungi isolated from Garcinia species. FEMS Immunol. Microbiol. 48:367-372.
 5. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S., Taylor, W.C., Zhang, Y.-J. and Yang, C.-R. 2006.
  Phenolic compounds from the flowers of Garcinia dulcis. Phytochemistry 67: 464-469.
 6. Jones, E.B.G., Pilantanapak, A., Chatmala, I., Sakayaroj, J., Phongpaichit, S. and Choeyklin, R. 2006.
  Thai marine fungal diversity. Songklanakarin J. Sci. Technol. 28: 678-708.
 7. Leelasuphakul, W., Sivanunsakul, P. and Phongpaichit, S. 2006.
  Purification, characterization and synergistic activity of -1,3-glucanase and antibiotic extract from an antagonistic Bacillus subtilis NSRS 89-24 against rice blast and sheath blight pathogens. Enz. Microb. Technol. 38: 990-997.
 8. Panthong, k., Phongcharoen, W., Phongpaichit, S. and Taylor, W.C. 2006. Tetraoxygenated xanthones from the fruits of Garcinia cowa. Phytochemistry 67:999-1004.
 9. Phongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Rungjindamai, N. and Sakayaroj, J. 2006.
  Pimarane diterpene and cytochalasin derivatives from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-D44. J. Nat. Prod. 69:856-858.
 10. Phongpaichit, S., Preedanan, S., Rungjindama, N., Sakayaroj, J., Benzies, C., Chuaypat, J. and Plathong, S. 2006.
  Aspergillosis of the gorgonian sea fan Annella sp. After the tsunami at Mu Ko Similan National park, Andaman Sea, Thailand. Coral Reefs. 25(2):296-296.
 11. Phongpaichit, S., Vuddhakul, V., Subhadhirasakul, S. and Wattanapiromsakul, C. 2006. Evaluation of antimycobacterial activity of extracts from plants used as self-medication by AIDSpatients in Thailand. Pharm. Biol. 44: 71-75.
 12. Rukachaisirikul, V., Naklue, W., Phongpaichit, S., Towatana, N.H. and Meneenoon, K. 2006. Phloroglucinols, depsidones and xanthones from the twigs of Garcinia parvifolia. Tetrahedron 62: 857-8585.
 13. Sawangjaroen, N., Phongpaichit, S., Subhadhirasakul, S., Visuthi, M., Srisuwan, N. and Thammapalerd, N. 2006.
  The anti-amoebic activity of some medicinal plants used by AIDS patients in southern Thailand. Parasitol. Res. 98:588-592.
 14. Voravuthikunchai S.P., Phongpaichit, S. and Subhadhirasakul, S. 2006.
  Evaluation of antibacterial activities of medicinal plants widely used among AIDS patients in Thailand. . Pharm. Biol. 43: 701-706.
 15. Deachathai, S.,Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S. and Taylor, W.C. 2005. Phenolic compounds from the fruit of Garcinia dulcis. Phytochemistry 66: 2368-2375.
 16. Phongpaichit, S., Pujenjob, N., Rukachaisirikul, V. and Ongsakul, M. 2005. Antimicrobial activities of the crude methanol extract of Acorus calamus Lin. Songklanakarin J. Sci. Technol. (Suppl. 2): 517-523.
 17. Phongpaichit, S., Subhadhirasakul, S. and Wattanapiromsakul, C. 2005. Antifungal activities of extracts from Thai medicinal plants against opportunistic fungal pathogens associated with AIDS patients. Mycoses 48 (5): 333-338.
 18. Rukachaisirikul, V., Kaewbamrung, C., Phongpaichit, S. and Hajiwangoh, Z. 2005. Eudesmane sesquiterpenes from the aquatic fungus Beltrania rhombica. Chem. Pharm. Bull. 53 (2): 238-240.
 19. Rukachaisirikul, V., Naklue, W., Sukpondma, Y. and Phongpaichit, S. 2005.
  An antibacterial biphenyl derivative from Garcinia bancana MIQ. Chem. Pharm. Bull. 53 (3): 342-343.
 20. Rukachaisirikul, V., Phainuphong, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S. and Taylor, W.C. 2005.
  Antibacterial caged-tetraprenylated xanthones from the stem bark of Garcinia scortechinii. Planta Med. 71: 165-170.
 21. Rukachaisirikul, V., Saelim, S., Karnsomchoke, P. and Phongpaichit, S. 2005. Frieolanostanes and lanostanes from the leaves of Garcinia hombroniana. J. Nat. Prod. 68(8):1222-1225.
 22. Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Watthanaphanit, A., Saengsanae, N. and Phongpaichit, S. 2005.
  Benzopyran, biphenyl, and tetraoxygenated xanthone derivatives from the twigs of Garcinia nigrolineata. J. Nat. Prod. 68 (8): 1218-1221.
 23. Sakayaroj, J., Pang, L.K., Jones, E.B.G., Vrijmoed, L.L.P., Abdel-Wahab, M.A. and Phongpaichit, S. 2005.
  A systematic reassessment of the marine ascomycetes Torpedospora and Swampomyces. Bot. Mar. 48:395-406.
 24. Sakayaroj, J., Pang, L.K., Phongpaichit, S. and Jones, E.B.G. 2005.
  A phylogenetic study of the genus Haligena (Halosphaeriales, Ascomycota). Mycologia. 97: 804-811.
 25. Sakayaroj, J., Phongpaichit, S. and Jones, E.B.G. 2005.
  Viability and biodiversity of freshwater hyphomycetes in foam at Ton Nga Chang Wildlife-Sanctuary, southern Thailand. Fungal Diversity 18: 135-145.
 26. Sawangjaroen, S., Subhadhirasakul, S., Phongpaichit, S., Siripanth, C., Jamjaroen, K. and Sawangjaroen, K. 2005.
  The in vitro anti-giardial activity of extracts from plants that are used for self-medication by AIDS patients in southern Thailand. Parasitol. Res. 95: 17-21.
 27. Sawangjaroen, S., Subhadhirasakul, S., Phongpaichit, S., Siripanth, C., Jamjaroen, K. and Sawangjaroen, K. 2005.
  The in vitro anti-giardial activity of extracts from plants that are used for self-medication by AIDS patients in southern Thailand. Parasitol. Res. 95: 17-21.
 28. Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S. 2005.
  Xanthine and sesquiterpine derivatives from the fruits of Garcinia scortechinii. J. Nat. Prod. 68:1010-1017.
 29. Chatmala. I., Sakayaroj, J., Somrithipol, S. and Phongpaichit, S. 2004.
  Marine hyphomycetes of Thailand and Cumulospora varia sp. nov. Fungal Diversity 17: 1-9.
 30. Mahabusarakam, W., Deachathai, S., Phongpaichit, S., Jansakul, C. and Taylor, W.C. 2004.
  A benzyl and isoflavone derivatives from Derris scandens Benth. Phytochemistry. 65(8): 1185-1191.
 31. Phongpaichit, S., Pujenjob, N., Rukachaisirikul, V. and Ongsakul, M. 2004. Antifungal activity from leaf extracts of Cassia alata L., Cassia fistula L. and Cassia tora L.. Songklanakarin J. Sci. Technol. 26: 741-748.
 32. Sakayaroj, J., Jones, E.B.G., Chatmala, I. and Phongpaichit, S. 2004.
  Marine Fungi. In: Thai Fungal Diversity (eds. E.B.G. Jones, M. Tanticharoen and K.D. Hyde). BIOTEC, Thailand: 107-117.
 33. Voravuthikunchai, S., Lortheeranuwat, A., Jeeju, W., Sririrak, T., Phongpaichit, S. and Supawita, T. 2004.
  Effective medicinal plants against enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7. J. Ethnopharmacol. 94: 49-54.
 34. Rukachaisirikul, V., Kamkaew, M., Sukavisit, D., Phongpaichit, S., Sawangchote, P. and Taylor, W.C. 2003.
  Antibacterial xanthones from the leaves of Garcinia nigrolineata. J. Nat. Prod. 66(12): 1531-1535.


หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โทร. 088-919-1559 Line id : @bim555 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)